Ο ρόλος του Αιρετού Εκτύπωση

      Ο αιρετός είναι το «μάτι» και το «αυτί» αλλά, κυρίως, η «φωνή» του οργανωμένου κλάδου και των συναδέλφων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια,

Οι αιρετοί πρέπει:

Να συνεργάζονται στενά με το συνδικαλιστικό κίνημα (Δ.Σ. Συλλόγων, Γ.Σ. Συλλόγων, Δ.Σ. ΔΟΕ) και να ενισχύουν την παρέμβασή του,

Να δεσμεύονται, σε κάθε περίπτωση, από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του κλάδου και του Δ.Σ. της ΔΟΕ,

Να λειτουργούν με γνώμονα τη νομιμότητα και να αγωνίζονται για την ισονομία και την αξιοκρατία,

Να αποκαλύπτουν και να καταγγέλλουν στον κλάδο, κάθε αυθαιρεσία της Διοίκησης,

Να υπηρετούν, σταθερά και αμετακίνητα, την αρχή της διαφάνειας στις αποφάσεις των Συμβουλίων και, σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζουν, με βάση τη νομιμότητα, τα συμφέροντα των συναδέλφων,

Να εναντιώνονται σε πρακτικές παραγοντισμού και πελατειακών σχέσεων,

Να απορρίπτουν πρακτικές ενσωμάτωσης στη Διοίκηση και χρησιμοποίησης του θεσμού για τη συγκρότηση προσωπικών μηχανισμών,

Να αγωνίζονται για το δίκιο κάθε συναδέλφου, πέρα κι έξω από οποιεσδήποτε σκοπιμότητες κομματικές, παραταξιακές ή προσωπικές,

Να ενημερώνουν τους συναδέλφους της βάσης τα Δ.Σ. των Συλλόγων και το Δ.Σ. της ΔΟΕ, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για τα θέματα που συζητούνται στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, καθώς και για τη δική τους στάση και λειτουργία,

Να λογοδοτούν στις Γ.Σ. των Συλλόγων και στη Γ.Σ. του κλάδου. Σε κάθε περίπτωση, πυξίδα της στάσης των αιρετών μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, πρέπει να είναι η στάση του πρώτου αιρετού του κλάδου, του Αριστείδη Ρουχωτά.

      Σήμερα, χρέος όλων μας είναι να βοηθήσουμε, έτσι ώστε ο θεσμός του αιρετού, που κατακτήθηκε με αγώνες και συνυφάνθηκε από οράματα και στόχους κλαδικούς, να μην είναι απλά η έκφραση μιας προσωπικής δραστηριότητας σ' ένα χώρο. Πρέπει να αποτελεί και να εκφράζει τη δυναμική του κλάδου, όπως αυτή εμφανίζεται στη βάση και υιοθετείται και εκφράζεται μέσα από τις Γενικές Συνελεύσεις του κλάδου και τη Δ.Ο.Ε. Σήμερα ήρθε η ώρα να διεκδικήσουμε την πλήρη αυτοδιοίκησή μας, όπως πολύ εύστοχα αναφερόταν στο διεκδικητικό πλαίσιο του 1926. Να διεκδικήσουμε την πλειοψηφία των αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια και την επαναφορά όλων των αρμοδιοτήτων σ' αυτά.